alexa
Allods Online
Allods Online klasik üçüncü kişi görünümlü ve orta çağ temalı bir çalışma olarak görünse de, içerdiği ek özellikler ve gelişmiş oynanış seçenekleri ile farkını kısa sürede ortaya koymaktadır.  Allods Online tamamen ücretsiz bir oyundur. Karakterinizi gelistirme amaçli alabileceginiz Allods Kristal'leri Allods Online Türkiye sitesinden yükleyebilirsiniz.
101
Allods Online Oyun Kuralları
İsimsiz Üye
13 Şubat 2015 22:45
Oyun kurallarını belirleyen kullanıcılar ve sağlayıcı arasındaki kullanıcı sözleşmesi

Bu belge, kullanım koşullarına ek olarak, kullanıcının katılım ve oyundaki hareket tarzını düzenleyen kuralları, kullanıcının oyundaki hareketlerine getirilen sınırlamaları, bununla birlikte kullanıcının bu kuralları yerine getirmemesi ve sınırlamalara uymaması halinde yüklendiği sorumluluğu ve sağlayıcının bu durumda kullanıcıya uygulayacağı yaptırımların kullanım koşullarıyla düzenlenmiş uygulanma koşullarını içerir. Kullanıcının oyuna katılmasının yanı sıra, kullanıcının hizmetlerden ve sağlayıcının ek ücretli hizmetlerinden yararlanması için oyun kurallarını yerine getirmesi gereklidir.

Oyun kuralları oyunda geçerli olduğu gibi, oyunun internet sitesinde, oyun forumlarında ve facebook sayfasında da geçerlidir.

Bu kurallar, kullanıcının oyundaki, oyunun resmi internet sitesindeki http://www.allodstr.comoyun forumlarındaki ve oyunun facebook sayfasındaki hareket tarzını düzenler. Bu kurallar, her kullanıcının oyun dünyasından aynı zevki alabilmesi için düzenlenmiştir. Kurallara uyulmaması, kullanıcıya herhangi bir geri ödeme yapılmadan (eğer bu tip bir masraf varsa) oyun profilinin silinmesine ya da engellenmesine yol açabilir.

Kullanıcıların Yükümlülükleri:

Kullanıcı bu kurallarda, lisans sözleşmesinde, kullanım kurallarında, forum hareket kurallarında düzenlenmiş olan kural ve sınırlamalara uymakla yükümlüdür.

Başkalarını, oyun kuralarına aykırı davranışları yapmaya teşvik etmek, oyunla ilgili sunulan her türlü ortamda oyun kurallarına aykırı istek ve taleplerde bulunmak. Diğer oyuncuları oyunda olası muhtemel hataları kullanmaya teşvik etmek.

Oyundaki tüm kullanıcıların, oyun hesapları ve oyun karakterlerini satmaları, almaları,takas etmeleri ve şifre paylaşmaları yasaktır. Hesaplar kayıt yaptıran kullanıcıya aittir ve hiçbir şekilde başka bir kullanıcıya devredilemez veya ortak kullanılamaz. Kullanıcı hareketlerini düzenleyen bu uygulama, kullanıcının kendisine hareket sınırlaması getirdiği gibi, diğer üçüncü kişilere de getirir.
Oyundaki kullanıcılar, oyun içi nesnelerle, değerlerle, hizmetlerle, oyun parasıyla aşağıda yazılı olan faaliyetleri gerçekleştiremez:
Oyun içi ve/veya oyun dışı değerlerin, nakit para ve diğer oyun hizmetlerinin ödenebilmesine yarayan paraları satma;
Oyun içi ve/veya oyun dışı değerlerin, nakit para, ve diğer oyun hizmetlerinin ödenebilmesine yarayan paraları satın alma;
Kullanıcı hareketlerini düzenleyen bu bilgiler, kullanıcının kendisine hareket sınırlaması getirdiği gibi, diğer üçüncü kişilere de getirir.

Kullanıcıların, oyun içinde bot (program yardımıyla kullanılabilen oyun karakterleri), diğer programlar, oyun içinde kullanıcı hareketlerini yönlendirebilecek herhangi bir teknik ve/veya başka bir yöntem oluşturmaları ve kullanmaları yasaktır.

Kullanıcıların oyun içi herhangi bir hata ve oyun içi programların korunması ile ilgili herhangi bir hatadan faydalanmaları yasaktır. Böyle bir hatayı fark eden kullanıcı, bu durumu sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Kullanıcıların nakit uygulaması yerine, kullanıcı bilgilerini saklamayı gerektirecek veresiye ödeme yollarından yararlanması yasaktır. Ayrıca başka oyuncular tarafından oyun kurallarını ve kullanıcı anlaşmalarını ihlal ederek kazanılan değerlerin veya puanların eşdeğerlerinden yararlanarak yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek yasaktır. Yukarıdaki yasakların ihlali durumunda, sağlayıcı kendi kararıyla adı geçen puan ve değerlere, kullanıcı hesabını bloke ederek el koyar.

Kullanıcıların, sağlayıcı, başka kullanıcılar ve oyun hakkında uygun olmayan dedikodu, doğru olmayan iddia ve kötüleyici ifadeler yaymaları yasaktır.
Kullanıcıların her tür oyun, sohbet alanlarında Spam (oyun süreciyle ilgisi olmayan reklam ve mesaj) ve Flood (tekrar, kopya üretim) oluşturmaları yasaktır.

Sağlayıcının onayı olmaksızın, oyunun internet sitesinde kullanıcıların her tür mesaj dahil olmak üzere reklam oluşturmaları yasaktır.
Kullanıcıların oyundaki karakterleri, nesneleri, diğer unsurları ve ayrıca ilgilileri tanımlarken her türlü sansürsüz, hakaret ve tahrik içeren, alışılmamış sözcük ve sembolden yararlanmaları yasaktır.

Oyun sürecinde aynı anda birden çok izleyicinin bilgilendirildiği kitle iletişim araçlarında ve ayrıca istisnasız her tür ve çeşitli iletişim kanalında alışılmamış söz, hakaret kullanmak, uyuşturucu reklamı, pornografik materyal ve bu materyalleri açıktan içeren ilgili kaynak bulundurmak, fiziksel tehdit ifadesi, milli, dini, kültürel, ideolojik, cinsiyete ait, dille ilgili ve politik propaganda içeren mesajlar vermek yasaktır.

Oyuna ait özel sohbet alanı dışında kullanıcıların amacını aşan ticari tekliflerde bulunmaları yasaktır.

Kullanıcıların, diğer kullanıcıların oyuna ulaşmalarını maksatlı olarak engelleyen ve onlara zorluk çıkarma amaçlı ya da yönetimin görevini yapmasını engellemeye yönelik, oyun sürecinde beklenmeyen uygulamalarda bulunmaları yasaktır.

Kullanıcıların, oyun sürecini ihlal edecek ya da diğer bilgisayarları etkileyecek virüs, trojan, solucan, zaman bombası, karakter iptali, bozuk dosya veya bilgi ya da farklı bilgisayar programları yüklemeleri ve yayınlamaları yasaktır.
Kullanıcıların oyundaki karakterlere ve ilgililere ad takması ve sağlayıcı ile ortaklarına yönelik işaretler oluşturması yasaktır. Diğer kullanıcılar nezdinde kendisini sağlayıcının çalışanı ya da ortağı olarak göstermek yasaktır.
Kullanıcıların diğer oyuncuların hesaplarına ve oyunun internet sitesine erişim sağlayan bilgi elde etmeleri ve dağıtmaları yasaktır. Kullanıcıların hesaplarına ve oyunun internet sitesine erişim sağlayan bilgi içeren mesajların dış kaynaklara ulaştırılması yasaktır.

Kullanıcıların sunucudan geçen verilere ulaşmaları ya da ulaşma teşebbüsünde bulunmaları yasaktır. Oyun materyallerinin tamamını ya da bir kısmını değiştirmek, değiştirmek, bölümlere ayırmak, satmak ve dağıtmak yasaktır. 

Program hatalarından yararlanmak, program kodunu değiştirmek, sunucuya ve oyunun veri tabanına izinsiz ulaşmak yasaktır. Özel durumlarda, sağlayıcının kullanıcıların oyuna ulaşımını durdurma ve suç unsuru bulunup bulunmadığını araştırmak için Türkiye Cumhuriyeti, Federal Almanya ya da ilgili ülkenin ceza kanununa göre güvenlik kuvvetlerine haber vermeye hakkı vardır.

Kullanıcıların telif hakkı dahilindeki bilgilerde sahtekarlık yapmaları, bilgileri ya da özellikle telif hakkı sahibine gelen mesajları, telif hakkı onayı, diğer bilgi ve dokümanları ve bilgisayar programları ve program kaynaklarını ya da diğer içeriği silmeleri veya yok etmeleri yasaktır.

Kullanıcı, ikamet ettiği ülkenin yasalarını ihlal edemez. Kullanıcı yukarıda adı geçen ihlallerin ortaya çıkması halinde sonuçlardan şahsen kendisi sorumludur.

GENEL HÜKÜMLER:

Sağlayıcı, kullanıcının oyun içinde (yazılı veya sözlü), sohbet alanında ve oyun forumlarında geçen ifadelerinden ya da kullanıcıların ifadelerinin neden olduğu sonuçlardan sorumlu değildir.

Mevcut oyunun kurallarının ihlal edilip edilmediğine yalnızca sağlayıcı karar verir.
Oyun kurallarının kullanıcılar tarafından ihlali durumunda, sağlayıcı aşağıdaki tedbirleri alabilir:

Oyun içi sohbet alanlarını sınırlandırma,
Karakterlerin, birliklerin ve oyun içi nesnelerin isimlerini değiştirme,
Nesne, oyun içi para birimi ve diğer oyun içi değerlere el koyma,
Hesaba ulaşımı sınırlandırma, geçici olarak durdurma ve tamamen kapatma,
Karakter veya hesapları silme.
Suçun kabulü ve bundan sonra tekrar etmeyeceğinin ifade edilmesi durumunda, sağlayıcı hesaptan blokenin acilen kaldırılması için ceza koyabilir ya da neden göstermeksizin blokenin kaldırmayı reddedebilir.
Belirlenen şartların yerine getirilmesi kaydıyla blokenin acilen kaldırılması talebi sadece aşağıdaki e-posta adresine gönderilir: support.mailrugames.com
Oyun dili Türkçe'dir. Çeviri programlarının kullanımına izin verilir. Destek sadece Türkçe sağlanır.

ALINTIDIR
Cevap bulunamadı.