alexa
Dota 2
Dota 2, basit bir Warcraft III haritası olarak hayatına başlayıp, kısa sürede popülerlik kazanan ve günümüzde dünya genelinde 7 milyon oyuncuya ulaşıp MOBA tarzı oyunların ilk temsilcilerinden birisidir. Ucuz Dota 2 Lockless Luckbox keyleri satista
100
INVOKER
Sergen B.
12 Mart 2015 15:56

Menzilli - Sırtlayıcı - Ani Hasar - Tetikleyici - Kaçış

GENEL BAKIŞ

22 + 2.50
20 + 1.90
19 + 1.70
13 - 19
280
1.8

Quas

Buz elementleriyle oynayarak kalıcı olarak fazladan kuvvet kazanır. Her Quas elementi sağlık yenilenmesini arttırır.


Wex

Hava elementleriyle oynayarak kalıcı olarak fazladan çeviklik kazanır. Her Wex elementi saldırı ve hareket hızını arttırır.


Exort

Ateş elementleriyle oynayarak kalıcı olarak fazladan zeka kazanır. Her Exort elementi verilen hasarı arttırır.


Invoke

Halihazırda üzerinde olan oynanmış elementlerin özelliklerini birleştirir, Invoker'ın kullanımına sunmak için yeni bir büyü yaratır. Yardım tuşuna tıklayarak olası büyülerin listesini görebilirsiniz. Aghanim's Scepter ile geliştirilebilir.


Cold Snap

Invoker, düşmanın ısısını çekerek iliklerine kadar donmalarına sebep olur. Süresi Quaselementinin seviyesiyle orantılıdır. Düşman hasar alır ve kısa bir süreliğine donar. Bu durumda başka hasar alırsa tekrar donar ve fazladan hasar alır. Düşman genelde donar ama bunun sıklığı Quas elementinin seviyesiyle alakalıdır.


Ghost Walk

Invoker çevresindeki buz ve elektrik enerjilerini hünerle kullanır, vücudunu görünmez yapar. Bunun sonucu olarak yaratılan elementsel dengesizlik Quas'ın seviyesine göre çevredeki düşmanların yavaşlamasına sebep olur ve Wex'in leveline göre de Invoker'ı yavaşlatır.


Tornado

Yoluna çıkan düşman birimlerini havalandıran, hızla hareket eden bir hortum yaratır. Hortum, düşmanlarını yere çalmadan önce bir süreliğine havada asılı tutar. Wexelementinin seviyesine göre katedeceği mesafe değişir. Quas elementinin seviyesine göre düşmanların havada asılı kalma süresi artar. Wex elementlerinin seviyesine göre verdiği hasar artar.


EMP

Invoker hedef noktada %delay% saniye sonra kendiliğinden patlayacak elektromanyetik bir yük biriktir. Patlama bir alanı kapsar, Wex elementinin seviyesine göre mana emer. Emdiği her mana puanı için bir puan hasar verir. Eğer EMP düşman bir kahramandan mana emerse, Invoker emilen mananın 50% kadarını kazanır.


Alacrity

Invoker, dost birimi yoğun bir enerji dalgasıyla aşılar, saldırı hızlarını Wex'in seviyesine ve verdikleri hasarı Exort'un seviyesine bağlı olarak arttırır.


Chaos Meteor

Invoker, istediği bir alana gök taşı indirir. Temas esnasında meteor öne doğru yuvarlanır ve Exort elementinin seviyesine bağlı olarak sürekli hasar verir. Wex elementinin seviyesi de meteorun katedeceği yolun uzunluğunu belirler. Meteor tarafından vurulan birimler kısa bir süreliğine yanar ve Exort elementinin seviyesine fazladan hasar alır.


Sun Strike

Belirlenen herhangi bir alana yıkıcı güneş ışığı gönderir, altında duran tüm düşmanları yakar. Exort elementinin seviyesine bağlı olarak vereceği hasar artar ancak toplam hasar güneş ışığından etkilenen tüm düşmanlar arasında paylaştırılır.


Forge Spirit

Invoker, ateşin kuvvetini ve buzun metanetini tek bir paydada birleştiren bir ruh yaratır. Hasar, sağlık ve zırh Exort elementinin, saldırı menzili, mana ve süre Quas elementinin seviyesine bağlıdır. Elemental'in saldırıları düşman kahramanın zırhını eritebilir. EğerQuas ve Exort elementlerinin ikisi de seviye dörtse veya daha yüksekse, Invoker, bir yerine iki ruh yaratır.


Ice Wall

Süresi Quas'ın seviyesine bağlı olarak, Invoker'ın önünde katı buzdan bir duvar yaratır. Bu duvardan yayılan dondurucu soğuk, Quas'ın seviyesine bağlı olarak civardaki düşmanları yavaşlatır ve Exort'un seviyesine bağlı olarak her saniye hasar verir.


Deafening Blast

Invoker, Exort elementinin seviyesine bağlı olarak önüne doğru güçlü bir ses dalgası yayar ve düşman birimlere hasar verir. Bu dalga düşman birimleri tepmeye yetecek kadar kuvvetlidir, bu tepmenin süresi Quas elementinin seviyesine bağlıdır. Ayrıca Wexelementinin seviyesine bağlı olarak da rakibini bir süreliğine silahsızlandırır.BİYOGRAFİ

İlk ve bazılarının dediğine göre en kudretli olduğu zamanlarında büyü, büyük ölçüde bir hafıza sanatıydı. Büyücünün zihni dışında hiçbir teknoloji, asa ya da ekipman gerektirmezdi. Ritüelin işaretleri neredeyse tamamen ezberle alâkalıydı, büyünün gücünü serbest bırakacak zihinsel fomüllerin zengin detaylarını hatırlamak için büyüyü yapacak kişi güçlü bir hafızaya ihtiyaç duyardı. O günlerdeki en ulu büyücüler en güçlü hafızaların bahşedildiği kişilerdi ve yine de yaptıkları büyülü duaların karışıklığı onları farklı dallarda uzmanlaşmak zorunda bırakırdı. Kendini bu işe en çok adamış olanlar bile ömürlerinde üç, en fazla dört büyüyü yeterli seviyede ezberlemeyi umardı. Sıradan büyücüler iki tane büyü bildiklerinde memnun olurlardı ve bir köy büyücüsünün sadece bir büyü bilmesi ise sıradan bir durumdu; o büyüyü kullanacağı nadir durumlarda da, hiçbir şeyi unutmadığından emin olmak için bir kara büyü kitabına danışması gerekse dahi. Ama büyünün bu ilk kullanıcıları arasında bir istisna vardı, engin zekâya sahip ve fevkalade hafızaya sahip bir deha: Gerral the Invoker. Garral, gençliğinde dört değil, beş değil, yedi bile değil: ondan fazla büyüyü, bir anda gerçekleştirebilecek şekilde kontrol edebiliyordu. Bir çoğunu da öğrenmiş ancak kullanışsız bulmuştu, böyle büyüleri bir kere denedikten sonra daha kullanışlı büyülere yer açmak için zihninden tamamen temizleyip atardı. Bu büyülerden bir tanesi Sempiternal Cantrap idi: büyüyü yapan kişinin bu dünyadaki ilk günlerini hâlâ yaşıyor olmasını sağlayan ve (atomlarına ayrılmadığı sürece) uzun bir ömür sağlayan büyü. Çoğu ölümsüz gibi olanlar sessizce yaşarlar, sırlarını kabullenmekten kaçarlar: fakat Invoker bu hünerini gizli tutanlardan değildir. Kadimdir, diğerlerinden çok öte bir bilgiye sahiptir ve zihni bir şekilde sahip olduğu değere dair bir his için yeterli yere sahiptir... Yaratılışın uzun şafağı boyunca kendini eğlendirdiği diğer tüm büyülere yettiği gibi. 
Cevap bulunamadı.