alexa
Dota 2
Dota 2, basit bir Warcraft III haritası olarak hayatına başlayıp, kısa sürede popülerlik kazanan ve günümüzde dünya genelinde 7 milyon oyuncuya ulaşıp MOBA tarzı oyunların ilk temsilcilerinden birisidir. Ucuz Dota 2 Lockless Luckbox keyleri satista
103
MAGNUS
Sergen B.
12 Mart 2015 15:42

Yakın Dövüşçü - Tetikleyici - Engelleyici - Ani Hasar - Sırtlayıcı

GENEL BAKIŞ

19 + 1.65
15 + 2.50
21 + 2.75
28 - 40
315
4.1

Shockwave

Magnus bir güç dalgası gönderir, bir çizgi üzerindeki düşmanlara hasar verir.


Empower

Dost bir birime fazladan hasar ve saldırılarında saçma hasarı verir.


Skewer

Magnus ileri hücum eder, dev dişiyle düşman birimlerine vurur. Yoluna çıkan kahramanlar onunla beraber sürüklenir, daha sonra hasar alır ve yavaşlar.


Reverse Polarity

Magnus maddenin özelliklerini değiştirir, civardaki tüm düşmanları önüne çeker ve güçlü bir vuruşla hasar vererek hepsini sersemletir.



BİYOGRAFİ

Mt. Joerlak'ın usta demircileri tek bir şey de hemfikirdiler: bir magnoceros boynuzu tüm metallerden daha değerlidir. Tüm boynuzların içerisinde, en büyük ve keskin olanı ise Magnus olarak adlandırılan yaratığa aitti. Yarım jenerasyon, boyunca Magnus onu ve soydaşlarının hazinelerini ele geçirmeye çalışan avcıları boynuzlamakda zorlanmadan hayatta kaldı. Kabile reisleri onu ve soydaşlarını kuzeydeki dağın eteklerine gitmeye zorlayana kadar Magnus mağrasına her dönüşünde toynakları ve boynuzları kana bulanmış olarak dönmüştü. Soydaşlarını savunmakta hiçbir zaman başarısız olmayan Magnus aşağılanmıştı. Magnoceroi gitmeyecekti, ona göre bir magnoceros şansa inanmazdı ve hiçbir zaman inandığı şeyden vazgeçmezdi. Fakat Mt. Joerlak Yanardağı ansızın patladığında, türünün yarısı ateş ve küller içinde yok oldu. Sonunda Magnus fikrini değiştirdi. Hayatta kalanlar kuzeye gitmek zorunda kaldılar, Oklarla ve çelik silahlarla kuşanmış yüzlerce avcı ile konuşlandırılmış barikata ulaştıklarında geri dönmek için çok geçti. Magnus'un bir beklentisi kalmamıştı. Düşmanlarına karşı amansız taaruzunda kardeşlerini önderlik etti, sırtında bir yanardağ patlarcasına savaştı. Bu sırada magnoceros yaşlıları, anneleri ve bebekleri kaçıştılar. Usta demirciler daha sonra ne olduğu konusunda hemfikir değildirler. Bazıları Magnus'un soydaşlarına tekrar kavuştuğunu, bazıları ise ölümcül yaralar alarak reislerinin cesetlerinin yanı başında öldüğünü öne sürerler. Bunların hiçbiri doğru değildir. Magnus soydaşlarıyla kavuşmaya yemin etmiş, fakat Mt. Joerlak yanardağının patlamısına sebep olanların boynuzunun üstünde ölmelerini gördüğünde bir magnocerosun şansa inamadığını tekrar hatırlamıştır. 
Cevap bulunamadı.