alexa
Maestia
Maestia Aeria Points ürünlerini Aeria Games üzerinden E Pin seçerek yükleyebilirsiniz
289
Maestia Online Nedir ?
Emre S.
22 Nisan 2015 13:29

Dünyanın başlangıcında, sadece tek bir yaşam biçimi vardı. Kendini „Ia“ olarak adlandıran bu varlık şekil almaya başladı. Cennetteki yıldızlar kadar sonsuz saçları yayılarak Samanyolu'nu oluşturuyordu.

Evrende süzülürken, dikkatlice yerküreye ayak bastı. Bir his! İlk duygusunu tattı: Acı. Acı, ayak tabanlarından geliyordu ve Ia ağlamaya başladı. Gözyaşları yerküreye düştü ve okyanusları oluşturdu..

İç geçirmesiyle birlikte rüzgar dizginlerinden boşandı ve hayati yağmuru taşıyan bulutlar oluştu. Aydınlık ve karanlık, ne karmaşık bir dünya! Gözlerini açtığında, Dünya düzene girdi. Gözleri, gün kadar aydınlık parlayabiliyor ya da gece kadar karanlık olabiliyordu. Gözlerinin parlaklığı sayısız yaşam biçimine hayat verdi; karanlığı ise onlara dinlenme zamanı verdi.

Ia yaşam biçimlerine irade verdi ve böylelikle yakında Dünya olacak büyük yaratılışı şekillendirdi. Dünya, Ia'nın iradesiyle dönüyordu ve doğal düzen de onun emri altındaydı. Oluşturduğu dünyaya "Misilen" adını verdi. Kıta, Ia'nın iradesi üzerine birçok yaratıkla doldu. Çoğaldılar ve yeni bir yaşam oluşturdular. Ia, Misilen üzerindeki yaşamın ve ölümün seyrini gözlemledi ve bundan oldukça memnun oldu. Yaratılışın son evresi olarak, insanların, Dünya'daki diğer yaratıklar üzerinde hakimiyete sahip olmasını sağladı.

Ia kendi suretinde beş kadın yaratıp onları bir ışık sütunu aracılığıyla Misilen'e gönderdi. Kadınlar, kendilerine Ia tarafından verilen görevleri üstlenerek yaratıkları besleyip kolladılar. Fakat hâlâ bir şey eksikti. Çoğalma imkanı olmayan İnsanlar yok olmaya mahkûmdular. Ia, İnsanlar’ın ızdırabından etkilendi ve bu nedenle gücünü İnsanlar’ın serpilip çoğalmasına yardım etmek için kullanmaya karar verdi. Beş kadına İnsanlar’ın nüfusunu arttırma görevini verdi ve ardından sekiz erkek yarattı. Daha sonra bu sekiz erkek ve beş kadın "Ia'nın 13 havarisi" olarak adlandırılacaktı.

Cevap bulunamadı.