alexa
Ogame
Ogame, klasik tarzı arzu eden oyuncu kitlesinin tepkisi ile karşılaşsa da, zaman içerisinde alınan geri dönüşler, geleceğe yönelik yatırımların ne denli yerinde uygulandığını gözler önüne sermiştir. Ogame Karanlik Madde satin alma isleminden sonra, Gameforge ödeme sayfasi üzerinde kupon seçilerek yüklenebilir.
254
Ogame OYUN TERİMLERİ & KISALTMALAR |
Serhat Ç.
15 Aralık 2014 16:34
OGame Terimleri ve Kısaltmalar 


Rapidfire : Bir Geminin Bir Atıştan Sonra Rakibe Tekrar Atış Yapabilme 
İhtimalidir. 

İSS 
(İttifak Savaş sistemi) : Bir Oyuncunun Kendi Filolarını Başka 
Bir Oyuncunun Gezegeninde Konuşlandırması (Ortak Savunma) ve Bir 
Oyuncunun Bir Başka Oyuncu İle Ortak Saldırı Yapması Demektir.Skin : Oyunun Görsel Acıdan
Kullanım Ara YüzüFilo Kısaltmaları

Kn : Küçük Nakliye

Bn : Büyük Nakliye

Ha : Hafif Avci

AA : Agir Avci

Kru : Kruvazör

Kom : Komuta Gemisi

Kol : Koloni Gemisi

GD : Geri Dönüsümcü

Cs : Casus Sondası

Bom : Bombardiman Gemisi

Solar : Solar Uydu

Muh : Muhrip

ÖY - Rip : Ölüm Yıldızı

Fırfır : FırkateynDiğer Kısaltmalar

Astro : Astro Fizik Tekniği

Met :
Metal

Kris : Kristal

Deut : Deuterium

Söm : Sömürge

HA : Harabe Alanı

BAL : Bilimsel Araştırma Labratuvarı

GAA : Galaksiler Arası Araştırma 
Ağı

Gravi : Gravitasyon Arastirmasi

GAR : Gezegenlerarasi Roketler

İtti : İttifak

İSS : İttifak Savaş Sistemi

GİS: Genel Is 
Sartlari

BUG :
Oyun Hataları

Birim Kısaltmaları

bin / 1.000 Birim :
1K

Birmilyon / 1.000.000 
Birim : 1M
Cevap bulunamadı.